Chả bò Đà Nẵng

Những đặc điểm nhận biết về Chả Bò Cô Huệ như sau: Chả Bò Cô Huệ có dán tem sản phẩm. Có Logo thương hiệu và 2 con dấu chất lượng sản phẩm. Túi đựng sản phẩm có logo và thông tin cơ sở sản xuất. Chả bò Cô Huệ gói theo kiểu hình trụ tròn cột túm 2 đầu. Chả bò Cô Huệ gói bằng lá chuối và có lớp giấy bóng bao bọc quanh bên ngoài cây chả chống nước vào khi hấp.